Instalacja

Zamów
Do wyboru są dwa typy instalacji : naziemna i podziemna. Zbiorniki, bez względu na instalacje, są oferowane w trzech pojemnosciach : 
Zbiorniki naziemne
max 30kW / 2,3 (kg/h)
pow. budynku do 300m2
max 50kW / 3,3 (kg/h)
pow. budynku do 500m2
max 65kW / 5 (kg/h)
pow. budynku do 600m2
Zbiorniki podziemne
max 30kW / 2,3 (kg/h)
pow. budynku do 300m2
max 50kW / 3,3 (kg/h)
pow. budynku do 500m2
max 65kW / 5 (kg/h)
pow. budynku do 600m2
Przy instalacji trzeba pamiętać o minimalnych odleglosciach :
2700 l
4850 l
6400 l
2700 l
4850 l
6400 l
A - linie energetyczne do 1kV / od 1kV
3m/15m
3m/15m
3m/15m
3m/15m
3m/15m
3m/15m
B - oczka wodne itp.
5m
5m
5m
5m
5m
5m
C - studzienki kanalizacyjne itp.
5m
5m
5m
5m
5m
5m
D - budynki
3m
5m
7.5m
1m
2.5m
3m
E - granice działki, ogrodzenia
1.5m
2.5m
3.75m
0.5m
1.25m
1.5m

Zbiorniki naziemne

A
B
C
D
E
2700 l
3m / 15m
5m
5m
3m
1.5m
4850 l
3m / 15m
5m
5m
5m
2.5m
6400 l
3m / 15m
5m
5m
7.5m
3.75m

Zbiorniki podziemne

A
B
C
D
E
2700 l
3m / 15m
5m
5m
1m
0.5m
4850 l
3m / 15m
5m
5m
2.5m
1.25m
6400 l
3m / 15m
5m
5m
3m
1.5m
A - linie energetyczne do 1kV / od 1kV
B - oczka wodne itp.
C - studzienki kanalizacyjne itp.
D - budynki
E - granice działki, ogrodzenia
W ramach instalacji zewnętrznej montujemy zbiornik z uziemieniem, który posiada następującą armaturę:
- Zawór poboru fazy gazowej
- Zawór poboru fazy ciekłej
- Zawór służący do tankowania
- Zawór bezpieczeństwa
- Licznik wskazujący procentowy poziom gazu w zbiorniku
- Reduktor I stopnia, obniżający ciśnienie panujące w zbiorniku (≈ 5 bar) do średniej wartości (0,70 – 1,0 bar)
- Przyłącze gazowe łączące zbiornik z szafką gazową na ścianie budynku.
- Szafka gazowa wyposażona w:
- Zawór główny
- Reduktor II stopnia, który obniża ciśnienie średnie na niskie (37-50 mbar) przystosowane do odbiornika gazu np. pieca, kuchenki itd.
Kotłownia lub pomieszczenie(kuchnia, łazienka, wiatrołap, pomijając pomieszczenia poniżej poziomu gruntu tj. piwnica), w którym ma znajdować się kocioł powinno spełniać następujące warunki:
- minimalna wysokość 2,2 m (1,9 m dla istniejących budynków)
- kubatura minimalna 8m³ dla kotłów z otwartą komorą spalania (6,5 m³ dla kotłów z zamkniętą komorą)
- otwór wentylacyjny na wysokości podłogi: 150 cm² dla kotłów do 15 kW, 300 cm² dla kotłów od 15 do 30 kW
- przewód nawiewny z wylotem umieszczonym 0,3 m nad poziomem podłogi i wywiewny przewód wentylacyjny pod sufitem, wyprowadzony ponad dach (komin) lub przez ścianę na zewnątrz budynku na wysokości minimum 2,5 m ponad poziomem terenu i 0,5 m od krawędzi drzwi i okien.W przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania nie są wymagane otwory i przewody służące do doprowadzania powietrza do spalania.
- Wylot spalin powinien znajdować się co najmniej 0,5 m od krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających.
- Wielkość kotłowni dla urządzeń o mocy powyżej 30 kW projektuje się w oparciu o przelicznik:

1 m3 kubatury kotłowni = 4,65 kW mocy kotła

Instalacja gazowa wewnętrzna składa się z pieca/kuchenki, rury z zaworem odcinającym oraz proponujemy montaż czujnika gazowego.
Nasze zbiorniki instalowane są na płycie fundamentowej lub na podkładach betonowych(w przypadku zbiorników naziemnych. Zadaniem płyty i podkładów jest zapewnienie stabilność zbiornika i zabezpieczyć go przed przemieszczaniem się.
Zbiornik montowany jest na działce Klienta z zachowaniem odpowiednich odległości zgodnych z wymogami prawa budowlanego.
Instalację zewnętrzną przy domku jednorodzinnym mieszkalnym montujemy na podstawie zgłoszenia budowy w odpowiednim urzędzie miasta/gminy. Dla części wewnętrznej wymagane jest pozwolenie na budowę.
Jesteśmy spółką grupy kapitałowej SOLUMUS. Działamy prężnie na polskim i europejskim rynku paliwowym. 

Firma

SOLUMUS GAS sp. z o.o.
Ul.Zdrojowa 40
02-927 Warszawa/Polska
NIP 754 307 33 72
REGON 161535897
KRS 0000465964
phoneenvelope